Stig Ramsing

Anvendelse og gengivelse af materiale

 

© COPYRIGHT & OPHAVSRET Stig Ramsing

 

Ophavsret

Ophavsret er knyttet til copyright, men begrebet er mere fokuseret på forfatternes ret til egne værker. I Danmark er ophavsretten funderet i: Ophavsretsloven (Bekendtgørelse af lov om ophavsret - Lovbekendtgørelse nr. 710 af 30. juni 2004).

Med de sidste 50 års eksplosive vækst i medieproduktionen er der utallige rettighedshavere som filmproducenter, kunstnere, musikere, komponister og fotografer.

Copyright og ophavsret er begge funderet i lovgivningen og den juridiske praksis. Hvis man forbryder sig mod copyright og ophavsret, bliver kopiprodukterne beslaglagt eller destrueret. Desuden kan man blive pålagt at betale bøde og erstatning til rettighedshaveren.

 

Hvis du ønsker at anvende eller gengive materiale så kontakt galleriet.